Moodle voor docenten: Topics

Voor docenten

In deze handleiding vind je veel relevante informatie voor het werken met cursussen in Moodle als docent of leraar. De informatie is onderverdeeld in de volgende secties:

 • Cursusbeheer
 • Activiteiten en bronnen
 • Gebruikers en rollen
 • Overige onderwerpen
 • Video's

Ook vind je in deze handleiding links naar de supportdocumentatie van Moodle zelf. Deze documentatie is bijzonder uitgebreid, maar alleen in het Engels beschikbaar.

Video's
Cursusbeheer
Cursusinstellingen
Mededelingenforum
Backups en terugzetten
Gebruikers en rollen
Gebruikers aanmelden

Er zijn verschillende manieren om gebruikers aan te melden voor cursussen. Hieronder vind je uitleg over de verschillende manieren die er zijn. 

Handmatig aanmelden

Wanneer je met een klein aantal gebruikers en een beperkt aantal cursussen werkt, kun je gebruik maken van het handmatig aanmelden van gebruikers in cursussen. Ga daarvoor naar de cursus in kwestie en open via het tandwielicoon > Meer... het cursusbeheer. Kies hier het tabblad gebruikers om de opties te openen met betrekking tot gebruikers.

Onder Aangemelde gebruikers vind je de lijst met alle aangemelde gebruikers in de cursus en welke rollen ze vervullen. Klik op Gebruikers aanmelden om handmatig gebruikers te selecteren uit de lijst van alle gebruikers in de leeromgeving. Selecteer voor je hen aanmeldt de juiste rol (Leerling, Leraar) en klik vervolgens op de knop Aanmelden achter iedere gebruiker die je wilt aanmelden.

Klik op Aanmelden beëindigen om terug te keren naar de lijst met aangemelde gebruikers.

Gasttoegang

In sommige situaties kun je ervoor kiezen cursussen open te stellen voor gebruikers die niet als leerling of leraar zijn aangemeld. In zo'n geval krijgen de gebruikers Gasttoegang. De gebruikers kunnen dan wel alle bronnen, teksten en media openen en bekijken, maar niet deelnemen aan activiteiten. Voor cursussen die zijn ingericht als informatiebank kan dat een interessante optie zijn.

Om Gasttoegang in te stellen, open je via het tandiwielicoon > Meer... het cursusbeheer. In het tabblad Gebruikers kies je voor Aanmeldingsmethodes om het overzicht van ingestelde methodes te zien. 

Kies onder Methode toevoegen Gasttoegang uit de lijst en je zult zien dat de methode direct beschikbaar is.

Sitegroep synchronisatie

Een veelgebruikte methode om veel gebruikers tegelijkertijd op basis van een sitegroep of cohort in een cursus aan te melden, is de sitegroep synchronisatie. Deze methode is handig wanneer je volledige klassen of lesgroepen in één keer aan een cursus wilt koppelen. Aanmeldingen van gebruikers worden vervolgens dynamisch afgehandeld: wijzigt het lidmaatschap van de gekoppelde sitegroep, dan heeft dat direct effect in de cursussen die aan de sitegroep gekoppeld zijn. Gebruikers die worden toegevoegd aan de sitegroep, hebben direct toegang tot de cursussen waarvoor de sitegroep synchronisatie is ingesteld. Gebruikers die worden verwijderd uit de sitegroep, verliezen direct toegang tot de cursussen waarvoor de sitegroep synchronisatie is ingesteld.

Om Sitegroep synchronisatie in te stellen, open je via het tandiwielicoon > Meer... het cursusbeheer. In het tabblad Gebruikers kies je voor Aanmeldingsmethodes om het overzicht van ingestelde methodes te zien.

Kies onder Methode toevoegen Sitegroep synchronisatie en je komt op de pagina waar je deze aanmeldingsmethode nader kunt instellen. Selecteer hier de sitegroep die je wilt gebruiken en de rol die gebruikers in de sitegroep krijgen wanneer ze worden aangemeld voor de cursus. Standaard is de rol leerling, maar het kan voorkomen dat je een groep leraren op deze manier voor de cursus wilt aanmelden.

Eventueel kun je ook instellen of de gebruikers uit de sitegroep ook direct binnen de cursus in een eigen cursusgroep worden geplaatst. Dit is met name handig wanneer je werkt met Gescheiden groepen, bijvoorbeeld in het geval dat je meerdere klassen gebruik wilt laten maken van dezelfde cursusruimte.

Zelf aanmelden

In sommige gevallen wil je dat gebruikers zich zelf kunnen aanmelden voor een cursus, bijvoorbeeld voor activiteiten waarvoor deelname facultatief is. In zo'n geval kun je ervoor kiezen de aanmeldingsmethode Zelf aanmelden te gebruiken. De cursus wordt dan zichtbaar voor alle gebruikers. Wanneer zij voor het eerst de cursus binnengaan, worden zij in de vooraf ingestelde rol (Leerling, Leraar) aangemeld.

Je kunt deze aanmeldingsmethode uitbreiden met een aanmeldsleutel, een wachtwoord waarmee alleen gebruikers die daarover beschikken, zich kunnen aanmelden voor de cursus.

Om Zelf aanmelden in te stellen, open je via het tandiwielicoon > Meer... het cursusbeheer. In het tabblad Gebruikers kies je voor Aanmeldingsmethodes om het overzicht van ingestelde methodes te zien.

Kies onder Methode toevoegen Zelf aanmelden en je komt op de pagina waar je deze aanmeldingsmethode nader kunt instellen. Stel hier in of er een aanmeldingssleutel is, of gebruikers direct aan een cursusgroep moeten worden toegevoegd en of er een start- en/of einddatum voor het zelf aanmelden is. Eventueel kun je nog een welkomstboodschap toevoegen om de gebruikers welkom te heten in je cursus.


Aanmeldingsmethodes

Afhankelijk van de aanmeldingsmethode die ingeschakeld staan voor de site (door een beheerder via Sitebeheer > Plugins > Aanmeldingen > Beheer aanmeldingsplugins), zijn één of meerdere aanmeldingsmethodes beschikbaar voor docenten in een cursus.


Manuele aanmeldingen

 • Dit maakt het mogelijk om gebruikers manueel aan te melden via het tandwielicoon > Meer > Aangemelde gebruikers

 • Het geeft de docent va de cursus het recht om individuele of collective enrolment toe te passen, bijvoorbeeld als er halverwege de cursus een student bijkomt.

Zelf aanmelden

 • Dit geeft gebruikers de optie om zichzelf bij een cursus aan te melden, dan wel direct dan wel via een sleutel (cursus wachtwoord). De docent hoeft zo niet manueel gebruikers aan te melden voor de cursus.

 • Meer dan een instantie van zelf aanmelden kan worden gebruikt, zodat wanneer gebruikers zichzelf inschrijven ze toegewezen kunnen worden aan verschillende rollen, bijvoorbeeld de een als docent en de anders als student.

 • U kunt ook gebruikers direct in een groep inschrijven door hier bepaalde sleutels aan te koppelen

Gasttoegang

 • Dit staat gebruikers met de Gast rol toe om content in de cursus te bekijken.

 • Gebruikers met de gast rol zijn bijvoorbeeld bezoekers die geen account hebben

 • Het is mogelijk om een sleutel toe te voegen, zodat gastgebruikers alleen toegang hebben met een sleutel.

 • Gerbuikers met gasttoegang kunnen geen activiteiten maken

Sitegroep synchronistatie

 • Een sitegroep een groep gebruikers binnen de Moodle site.

 • Alleen beheerders kunnen deze plugin beheren.

Beheer aanmeldingsmethoden


Beheerders en leraren (en andere gebruikers met de rechten op moodle/course:enrolconfig) kunnen aanmeldingsmethoden beheren in Cursusinstellingen > Gebruikers > Aanmeldingsmethoden.

 • Om een nieuwe methode toe te voegen, selecteer uit het dropdown menu.

 • Om ongebruikte methoden te verwijderen, klik op het kruisje (X).

 • Om een aanmeldingsmethode tijdelijk uit te zetten, klik op het oogje. (Dit zorgt ervoor dat instellingen bewaard blijven als de methode later weer wordt aangezet)

 • Om de volgorde te veranderen, klik op de pijltjes. Als een gebruiker meer opties heeft om zich aan te melden, wint de bovenste optie.


Werken met groepen en groeperingen

Binnen een cursus is het mogelijk met groepen en groeperingen te werken. Hiermee kun je activiteiten voor groepen leerlingen beschikbaar maken, of bijvoorbeeld leerlingen in groepen laten samenwerken en samen een Opdracht in laten leveren.

 • Groep: een groep leerlingen binnen een cursus. Een leerling kan binnen een cursus slechts lid van één groep zijn.
 • Groepering: een set groepen leerlingen binnen een cursus. Een groepering kan meerdere groepen bevatten.

Instellen op cursusniveau

Werken met groepen binnen een cursus kan worden ingesteld op cursusniveau. Binnen de cursus ga je dan via het tandwielicoon naar Bewerk instellingen. Scroll naar Groepen:


Je kunt kiezen uit drie instellingen:

 • Geen groepen: In deze modus kun je per activiteit beslissen of er groepen moeten worden gebruikt.
 • Zichtbare groepen: In deze modus werk je binnen de cursus met groepen die voor elkaar zichtbaar zijn. Iedere leerling kan bijvoorbeeld in een forum de discussies van andere groepen zien en voorzien van opmerkingen.
 • Gescheiden groepen: In deze modus zien leerlingen alleen het werk dat binnen de eigen groep gebeurt. Ze weten niet dat er andere groepen in de cursus zijn. Alleen docenten en hogere rollen hebben toegang tot het werk van alle groepen.

Groepsmodus forceren

Wanneer je met zichtbare of gescheiden groepen werkt, is het mogelijk de groepsmodus te forceren. Dit betekent dat alle daarvoor geschikte activiteiten binnen de cursus per definitie in de ingestelde groepsmodus worden uitgevoerd.

Instellen op activiteitsniveau

Bij activiteiten die daarvoor geschikt zijn, kun je ook groepen instellen. Er zijn twee manieren om dit in te stellen:

 • Via de activiteitsinstellingen
 • Via het Groepen-icoontje wanneer de cursus in bewerkersmodus is

Zet de cursus in bewerkersmodus via het tandwielicoon  > Zet wijzigen aan. Scroll vervolgens naar de activiteit waarvoor je de groepsmodus wilt instellen en klik op Bewerk > Bewerk instellingen.


Onder Algemene module-instellingen vind je de mogelijkheid de activiteit in te stellen voor Geen groepenZichtbare groepen of Gescheiden groepen.


Naast het instellen via de activiteitsinstellingen is het mogelijk dit sneller te doen, door te klikken op het Groepen-icoontje naast de activiteit op de cursuspagina.


Aan het icoontje kun je ook zien welke groepsmodus er gebruikt wordt:

Iconen groepsmodus
GroepsmodusIcoon
Geen groepen
Zichtbare groepen
Gescheiden groepen


Groepen bekijken binnen een activiteit

Als docent kun je bij iedere activiteit die is ingesteld voor groepen, het werk per groep bekijken. Er verschijnt dan wanneer je de activiteit opent een dropdownbox zoals in het onderstaande voorbeeld:


Selecteer uit de lijst de groep die je wilt bekijken. Op deze manier kun je ook eenvoudig schakelen tussen groepen. Je ziet in dat scherm ook weer terugkomen welke groepsmodus je hebt geselecteerd.


Blokken

Met behulp van blokken kun je in verschillende contexten (site, categorie, cursus, mijn startpagina) informatie beschikbaar stellen aan je gebruikers.

In je cursusruimte kan het zijn dat er standaard een aantal blokken zijn ingeschakeld. Het gaat dan om de volgende blokken:

 • Doorzoek forums
 • Binnenkort
 • Recente wijzigingen
 • Laatste mededelingen

Er zijn nog tal van andere blokken die je kunt toevoegen aan je cursus. In deze video zie je hoe je dat gemakkelijk en snel doet.  

    


Activiteiten en bronnen
Toetsen met Test
Vragenpool

De vragenpool in Moodle is een opslagruimte op cursusniveau waar vragen worden opgeslagen die kunnen worden ingevoegd in de activiteit Test (mod_quiz) en in de activiteit Les (mod_lesson).

Er zijn twee manieren om vragen aan de vragenpool toe te voegen:

 • vanuit een eerder aangemaakte Test of Les

 • direct in de vragenpool

In het eerste geval worden de vragen per definitie toegevoegd aan een categorie binnen de vragenpool met de naam ‘Standaard voor [toetsnaam]’, een subcategorie binnen de cursus. Dit is op zich praktisch wanneer je vragen niet vaak zou willen hergebruiken, maar in de praktijk is het behoorlijk lastig een eerder aangemaakte vraag terug te vinden als je deze aanpak volgt.

De andere aanpak is direct je vragen aanmaken in de vragenpool en ze daarna in een Test of Les invoegen. Hiermee hebben docenten veel meer controle over hoe zij hun vragen in de vragenpool organiseren. Bovendien sluit dit doorgaans beter aan bij de gangbare praktijk van docenten, die tijdens hun voorbereidingswerk regelmatig al vragen (zowel voor formatieve als voor summatieve doeleinden) formuleren voor hun leerlingen.

Een gecategoriseerde vragenpool opzetten

Als Leraar in de Docentenwerkruimte ga je via het tandwielicoon > Meer… naar de cursusinstellingen. Daar open je de Vragenpool en ga je naar het tabblad Categorieën. Hier zie je alle categorieën waartoe je toegang hebt. Normaal gesproken zie je hier een lijst die lijkt op:

 • Standaard voor [Cursusnaam1]
 • Standaard voor [Cursusnaam2]

Bovenaan vind je in ieder geval de categorie ‘Standaard voor Docentenwerkruimte’. Dit is waar je samen met je collega’s de vragenpool gaat bouwen. 


Onder de lijst van vragencategorieën vind je ook een formulier waarmee je nieuwe (sub)categorieën kunt aanmaken:


Kies voor de juiste bovenliggende categorie en vul de naam van de subcategorie die je aanmaakt in. Eventueel kun je een beschrijving toevoegen, maar deze is alleen leesbaar voor andere Leraren die toegang hebben tot de Docentenwerkruimte.

Herhaal deze stappen tot je de juiste structuur hebt die past bij jouw vakgroep of opleiding. Voor de moderne vreemde talen kan dat bijvoorbeeld zijn:

Standaard voor Docentenwerkruimte Duits

 • ERK 0 - A1
  • Jezelf voorstellen
  • Getallen
  • De klok
 • ERK A1 - A2
  • Je huis beschrijven
  • Je hobby’s beschrijven
 • ERK A2 - B1
 • ERK B1 - B2
 • ERK > B2
 • Grammatica
  • Werkwoorden
   • Regelmatige werkwoorden
   • Onregelmatige werkwoorden

Soortgelijke structuren kunnen eenvoudig worden opgezet voor andere vakken en opleidingen, op basis van de structuur van onderwerpen of leerdoelen die daarvoor geformuleerd zijn.Tagging in de vragenpool

Vanaf Moodle 3.5 is het mogelijk om naast de categorie-structuur in de vragenpool ook vragen te voorzien van tags. Hiermee kun je je vragenpool veel nauwkeuriger organiseren.

Als je al vragen hebt in je vragenpool, kun je eenvoudig tags toevoegen of wijzigen met behulp van Beheer tags bij iedere vraag in een categorie .


Je krijgt dan een popup te zien waarin je de tags voor de vraag en voor de cursus kunt bewerken, toevoegen en verwijderen:


De tags die je toevoegt, zijn daarna direct doorzoekbaar in alle categorieën waar je als docent toegang toe hebt. Dit maakt het makkelijker vragen te zoeken in categorieën die je met andere docenten deelt.

Filteren

Met behulp van het filter in de vragenpool kun je eenvoudig al een set vragen op basis van één of meerdere tags bekijken:


Als je tags invoert, worden deze automatisch aangevuld. Met Enter na iedere tags kun je een set maken waarop gefilterd moet worden.

Van vragenpool naar toets

Als je eenmaal een vragenpool hebt opgezet, en je collega-docenten kunnen erbij, is het tijd om op basis daarvan één of meerdere toetsen te gaan samenstellen.

Ga daarvoor naar de cursus en sectie waar je de toets wilt toevoegen. Zorg ervoor dat de cursus al in bewerkmodus staat via Zet wijzigen aan.

In de sectie waar de toets moet komen, kies je voor Activiteit of bron toevoegen. Selecteer de activiteit Test en voeg deze toe. Er is een flink aantal instellingen om rekening mee te houden, waar we nu niet inhoudelijk op ingaan. Zorg er in ieder geval voor dat de randvoorwaarden van de toets in orde zijn (naam, beschrijving, beschikbaarheid en het vraaggedrag).

Sla je wijzigingen nu op met Bewaar wijzigingen en toon, om door te gaan naar de inhoud van de toets. Omdat je toets nog geen vragen bevat, krijg je nu een melding dat de toets leeg is. Klik op Bewerk test om verder te gaan naar het vullen van de toets.Op de pagina Test bewerken heb je verschillende mogelijkheden:


Je kunt het maximale cijfer aanpassen, zien wat het totaal aantal punten is dat in de toets is opgenomen, de vragen mixen en nieuwe vragen toevoegen.

Om een nieuwe vraag toe te voegen, klik je op het menu Voeg toe:


Uitgaande van de situatie waarin je beschikt over een uitgebreide vragenbank, kies je voor de optie ‘uit vragenbank’. Je kunt nu een of meerdere specifieke vragen uit de vragenbank ophalen en deze toevoegen aan de toets.


Je selecteert daarvoor de categorie waar je de vragen wilt ophalen:


Wanneer er in de geselecteerde categorie vragen aanwezig zijn, zie je deze in de popup verschijnen:Vink de benodigde vragen aan en klik op de knop onderaan de lijst. Je kunt via het vergrootglas naast iedere vraag een preview van de vraag bekijken om te zien wat de inhoud ervan is.

Het resultaat van de toegevoegde vragen is:
Filters gebruiken om een toets te vullen

Met de komst van tagging in de vragenpool in Moodle 3.5 is het vanzelfsprekend ook mogelijk tags te gebruiken wanneer je vragen wilt toevoegen aan een toets.


Willekeurige vragen toevoegen

Het is ook mogelijk om een aantal willekeurige vragen uit een categorie in de vragenbank toe te voegen aan een toets.

Hiervoor kies je de optie ‘een willekeurige vraag’ in het menu Voeg toe:


Je krijgt nu weer een popup te zien waarin je de juiste categorie van de vragenbank kunt selecteren:


Geef aan hoeveel vragen je uit de geselecteerde categorie wilt toevoegen. Je herkent een willekeurig toegevoegde vraag aan het icoontje met de dobbelsteen:


Omdat je nu niet kunt zien welke vraag er wordt getoond uit de categorie, vind je onder de willekeurige vraag een linkje ‘(zie vragen)’. Daarmee kun je inzien welke vragen er in de categorie zitten. Een goede organisatie van je vragenbank is dus erg belangrijk.

Als je alle vragen hebt toegevoegd, kun je nog een aantal nabewerkingen doen:

 • de toets herpagineren: hoeveel en welke vragen worden op iedere pagina getoond

 • de puntwaarde/het gewicht van iedere vraag wijzigen

 • vragen inhoudelijk bewerken

 • vragen weggooien

Als je tevreden bent over de samenstelling van de toets, is het tijd om de toets te testen. Keer terug naar de cursuspagina en open de test om een poging te doen.

Wanneer je na het doorlopen van je toets wijzigingen wilt doorvoeren, kan dat nu op de volgende manier:

Open de toets vanaf de cursuspagina

Ga naar het tandwielicoon rechtsboven


Klik op Bewerk test om terug te keren naar de pagina waar je de toets hebt samengesteld.

Via dit menu heb je ook toegang tot allerlei andere opties, zoals de rapporten Resultaten, Cijfers, Antwoorden, Statistieken, Manuele beoordeling (Open vragen moeten nog door een leraar gezien worden). Gebruik deze opties nadat je de toets hebt uitgevoerd, voor uitgebreide analysemogelijkheden.Activiteitsvoltooiing

Het bijhouden van activiteitsvoltooiing is een belangrijk instrument voor leraren en leerlingen, om snel en eenvoudig inzicht te krijgen in welke activiteiten een gebruiker al heeft afgerond en nog open heeft staan. 

In deze handleiding lees je hoe je het bijhouden van activiteitsvoltooiing instelt en wat je ermee kunt doen.

Vereisten vooraf

Voordat je het bijhouden van activiteitsvoltooiing kunt gebruiken in je cursus, is het belangrijk te controleren of deze functie al is ingeschakeld. Als dat niet het geval is, zal het sitebeheer dit voor je moeten inschakelen.

Je controleert of activiteitsvoltooiing is ingeschakeld voor je leeromgeving, door in je cursusruimte via het cursusmenu naar Bewerk instellingen te gaan. 

Bij de cursusinstellingen vind je na het algemene gedeelte de volgende onderdelen:

 

Staat Voltooien bijhouden er niet tussen? Neem dan contact op met je sitebeheer. Staat Voltooien bijhouden er wel tussen, maar is de waarde Nee, dan kun je deze wijzigen naar Ja en je wijzigingen opslaan.

Aan de slag

Goed, activiteitsvoltooiing bijhouden is nu ingeschakeld. Dat betekent dat er nu standaard wordt bijgehouden of een activiteit voltooid is of niet, voor alle nieuwe activiteiten die je toevoegt aan je cursusruimte. 

De standaardwaarde voor het bijhouden van activiteitsvoltooiing is Manueel voltooien ingeschakeld. Dit betekent dat een gebruiker zelf een vinkje kan plaatsen als hij vindt dat hij de activiteit afgerond heeft. Dit is lang niet altijd de meest zinvolle waarde om bij te houden, vooral ook omdat er verschillende andere mogelijkheden zijn om activiteitsvoltooiing aan te geven.

De volgende waarden zijn mogelijk:

 • Automatisch voltooid
 • Automatisch voltooid - geslaagd
 • Automatisch voltooid - gezakt
 • Automatisch voltooien - geen resultaat
 • Automatisch voltooien - overschreven, niet voltooid
 • Automatisch voltooien - overschreven, wel voltooid
 • Automatisch voltooien ingeschakeld
 • Manueel voltooid door student
 • Manueel voltooien - overschreven, niet voltooid
 • Manueel voltooien - overschreven, wel voltooid
 • Manueel voltooien ingeschakeld 

Er zijn verschillende manieren om activiteitsvoltooiing bijhouden op te zetten in je cursus. Deze bespreken we hieronder.

Je bouwt een nieuwe cursus en wilt voor iedere activiteit instellen hoe voltooiing wordt bijgehouden

De snelle manier

Voor de snelle manier gaan we ervan uit dat je al een ontwerp hebt voor je cursus en weet welke activiteiten je er gaat gebruiken. Je hebt ook nog geen activiteiten aangemaakt, dus je cursus is verder helemaal leeg. 

Open via het tandwielicoon het cursusmenu en ga naar Cursus voltooien. Open het tabblad Standaard voltooide activiteiten om de standaardwaarde voor ieder type activiteit aan te passen.

Vink de activiteit(en) aan die je wilt bewerken en klik bovenaan op de knop Bewerk. Je krijgt nu van het geselecteerde type activiteit alleen de instellingen voor Voltooide activiteiten te zien:


Voor de activiteit Opdracht zijn dat de bovenstaande standaardinstellingen. Pas de instellingen zo aan dat ze bij je ontwerp passen en klik op Bewaar de wijzigingen. Alle activiteiten van het type dat je zojuist hebt bewerkt, zullen nu dezelfde standaardinstellingen hebben.

Let op: iedere activiteit kan een eigen set aan voltooiingsvoorwaarden hebben die je kunt aanvinken. Kijk dus goed welke vinkjes je wel en niet aanzet.

De grondige manier

In dit geval kun je vrij eenvoudig het bijhouden van voltooiing instellen: steeds wanneer je een nieuwe activiteit aanmaakt, stel je in het instellingenscherm in op welke manier de voltooiing moet worden bijgehouden:


In de dropdownbox maak je een keuze welke basisregel er moet gelden in plaats van Voltooide activiteiten niet aanduiden. Vink vervolgens de daaronder getoonde extra voorwaarden aan:

 • Of bekijken vereist is
 • Of een cijfer krijgen vereist is
 • Op welke datum je verwacht dat de activiteit voltooid zal zijn

Let op: iedere activiteit kan een eigen set aan voltooiingsvoorwaarden hebben die je kunt aanvinken. Kijk dus goed welke vinkjes je wel en niet aanzet.

Als je klaar bent met het instellen van de activiteit, klik je op Bewaar wijzigingen en keer terug naar de cursuspagina of op Bewaar wijzigingen en toon om alles op te slaan.


Je hebt al activiteiten in je cursus waarvan je nu de voltooiing wilt gaan bijhouden

De snelle manier

Als je nu alleen de instellingen met betrekking tot voltooiing bijhouden wilt aanpassen, ga je via het cursusmenu (tandwiel) naar Cursus voltooien, Je opent het tabblad Voltooide activiteiten in bulk beheren om de lijst van alle activiteiten in de cursus te openen. 

 

Je selecteert de activiteiten waarvan je de instellingen met betrekking tot voltooiing wilt bewerken en klikt op de knop Bewerk

Let op: wanneer je verschillende soorten activiteiten tegelijk bewerkt, kun je de voltooiing alleen instellen met de waarden die deze activiteiten gemeenschappelijk hebben. Wanneer je een aantal activiteiten van dezelfde soort selecteert, kun je in een keer de voorwaarden voor voltooiing voor dat type activiteit instellen.

Achter iedere activiteit vind je een vermelding van de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om de activiteit als voltooid te markeren.

De grondige manier

Open je cursus en zet via het tandwielicoon wijzigen aan om de bewerkopties voor iedere activiteit te zien. Ga naar de activiteit waarvoor je voltooiing wilt instellen en open via het Bewerk menu de instellingen (Bewerk instellingen) van de activiteit.

Scroll naar het deel Voltooide activiteiten en pas de waarden en vinkjes naar wens aan.


Als je klaar bent met het instellen van de activiteit, klik je op Bewaar wijzigingen en keer terug naar de cursuspagina of op Bewaar wijzigingen en toon om alles op te slaan.

Voorbeelden

Bijhouden van voltooiing binnen een cursus is om verschillende redenen handig:

 • Gebruikers zien op hun Mijn startpagina voor elke aangemelde cursus terug in hoeverre ze de cursus hebben voltooid. Dit wordt berekend aan de hand van het aantal activiteiten waarvoor voltooiing is ingeschakeld en ingesteld.
 • Leraren kunnen op deze manier snel een overzicht krijgen van wat hun leerlingen in een cursus al hebben afgerond en wat nog niet. Dit levert belangrijke informatie op voor het verloop van het onderwijsproces. 
 • Hoe vreemd het ook klinkt, zowel jonge als volwassen gebruikers krijgen door het zien van de voltooiingsicoontjes snel een beeld van welke activiteiten ze nog moeten afronden om de cursus te kunnen voltooien. Dit verhoogt de betrokkenheid van gebruikers bij de cursus.

Het bijhouden van voltooide activiteiten is daarnaast een belangrijke factor voor het ontwerpen en inzetten van adaptieve trajecten binnen de cursus. Denk bijvoorbeeld aan het ontsluiten van bepaalde cursusonderdelen op basis van het wel of niet voltooien van een eerdere activiteit. 

Wat zien de gebruikers?

Leerlingen

Leerlingen zien in de rechterkantlijn van de cursus, achter iedere activiteit of ze deze al hebben voltooid. De volgende icoontjes zijn daarvoor beschikbaarL

Manueel voltooien - geen resultaat

Automatisch voltooien - geen resultaat

Manueel voltooid door student of leerling

Automatisch voltooid

Automatisch voltooid - geslaagd

Automatisch voltooid - gezakt

Ook zien leerlingen of een leraar de voltooiingswaarde heeft overschreven:

Automatisch voltooien - overschreven, niet voltooid

Automatisch voltooien - overschreven, wel voltooid

Manueel voltooien - overschreven, niet voltooid

Manueel voltooien - overschreven, wel voltooid

Leraren

Leraren kunnen via de cursusrapporten een overzicht krijgen van de voltooide activiteiten voor alle gebruikers in de cursus. Hiervoor ga je via het tandwielicoon naar het cursusmenu. Kies voor Meer... om de pagina met cursusbeheer te openen en scroll naar Rapporten.

Open het rapport Activiteitsvoltooiing voor een tabel met de gebruikers en hun voltooiingswaarden per activiteit in de cursus:


Klopt de voltooiing van een van de activiteiten niet en wil je deze voor één of meer leerlingen overschrijven? Klik dan op het voltooiingsicoontje om dit te overschrijven. 

Je krijgt nu een popup waarin je gevraagd wordt de wijziging te bevestigen:


Werken met beperkte toegang

Werken met regels voor beperkte toegang geeft docenten de mogelijkheden zelf adaptieve leertrajecten te ontwerpen. Samen met Activiteitsvoltooiing vormt Beperkte toegang een tool waarmee je je studenten of leerlingen in hun eigen tempo en op hun eigen niveau door de cursus kunt laten navigeren.

Het is wel belangrijk van tevoren een goed ontwerp te hebben van de verschillende routes en voorwaarden op basis waarvan gebruikers delen van de cursus en activiteiten kunnen ontsluiten.

Vereisten vooraf

Net als bij werken met Activiteitsvoltooiing geldt dat de functie Beperkte toegang moet zijn ingeschakeld door het sitebeheer van je Moodle leeromgeving. Je kunt zelf eenvoudig controleren of de functie aan staat, door een willekeurige activiteit toe te voegen of te bewerken. Op de instellingenpagina van de activiteit moet het onderstaande submenu beschikbaar zijn.

Staat het er niet bij, neem dan contact op met je sitebeheer om Beperkte toegang alsnog in te schakelen.

Aan de slag

We gaan er voor het gemak van uit dat je al beschikt over de volgende zaken:

 • een cursus voorzien van activiteiten en bronnen verdeeld in verschillende secties
 • een beschrijving van de regels op basis waarvan gebruikers toegang krijgen tot de activiteiten en bronnen in je cursus

Eventueel heb je in de cursus ook al meerdere groepen en/of groeperingen aangemaakt.

Soorten toegangsbeperkingen

Beperkte toegang kun je instellen op basis van verschillende soorten voorwaarden:

 • Activiteitsvoltooiing - heeft een gebruiker een andere geselecteerde activiteit wel / niet voltooid
 • Cijfer - heeft een gebruiker een cijferwaarde lager dan / hoger dan x voor een andere geselecteerde activiteit wel / niet gehaald
 • Groep - is een gebruiker wel / niet lid van een geselecteerde groep
 • Groepering - is een gebruiker wel / niet lid van een geselecteerde groepering
 • Datum - komt de datum (beschikbaar van / tot) overeen met de datum waarop de gebruiker de activiteit of bron wil openen
 • Gebruikersprofiel - komt de waarde wel / niet overeen met de waarde in een geselecteerd veld van het gebruikersprofiel

Daarnaast zijn er verschillende plugins die extra soorten toegangsbeperkingen mogelijk maken, zoals de plugin Level up!

Activiteitsvoltooiing

Voeg deze regel toe wanneer je toegang wel of niet beschikbaar wilt maken op basis van de voltooiing van een andere geselecteerde activiteit.


Je beschikt over verschillende selectielijsten waar je een keuze moet maken. De regel wordt dan als volgt:

De leerling 

 • moet / moet niet voldoen aan de volgende voorwaarden: 

Activiteitsvoltooiing 

 • Geselecteerde activiteit 
  • moet als voltooid gemarkeerd worden
  • moet niet als voltooid gemarkeerd worden
  • moet voltooid zijn en een voldoende behaald
  • moet voltooid zijn en een onvoldoende behaald


Cijfer

Voeg deze regel toe wanneer je toegang wel of niet beschikbaar wilt maken op basis van het behaalde cijfer van een andere geselecteerde activiteit.


Je beschikt over verschillende selectielijsten waar je een keuze moet maken. De regel wordt dan als volgt:

De leerling 

 • moet / moet niet voldoen aan de volgende voorwaarden: 
 • Geselecteerde activiteit

Cijfer

 • hoger of gelijk aan percentage
 • lager dan percentage

Let op: de waarden die je invoert zijn geen absolute cijfers, maar percentages. Je kunt met behulp van de selectievakjes een keuze maken of het gaat om een percentage hoger of juist lager dan de ingestelde waarde.

Groep of groepering

Voeg deze regel toe wanneer je toegang wel of niet beschikbaar wilt maken op basis van het lidmaatschap van een groep of groepering voor een gebruiker.


en


Je beschikt over verschillende selectielijsten waar je een keuze moet maken. De regel wordt dan als volgt:

De leerling 

 • moet / moet niet voldoen aan de volgende voorwaarden: 

Groep of Groepering

 • Komt overeen met geselecteerde groep / groepering
Datum

Voeg deze regel toe wanneer je toegang wel of niet beschikbaar wilt maken op basis van een ingestelde datum (van / tot):


Je beschikt over verschillende selectielijsten waar je een keuze moet maken. De regel wordt dan als volgt:

De leerling 

 • moet / moet niet voldoen aan de volgende voorwaarden: 

Datum

 • Van / Tot ingestelde datum

Let op: voeg tweemaal deze regel toe om de activiteit beschikbaar te maken van datum 1 tot datum 2.

Gebruikersprofiel

Voeg deze regel toe wanneer je toegang wel of niet beschikbaar wilt maken op basis van de waarde in een geselecteerd profielveld.


Je beschikt over verschillende selectielijsten waar je een keuze moet maken. De regel wordt dan als volgt:

De leerling 

 • moet / moet niet voldoen aan de volgende voorwaarden: 

Profielveld gebruiker

 • Veld is gelijk aan / niet gelijk aan ingevoerde waarde

In de praktijk zal deze toegangsbeperking niet vaak voorkomen, tenzij je binnen je organisatie bijvoorbeeld gebruik maakt van de profielvelden voor informatie over afdelingen en teams. 

Regels combineren

Het kan voorkomen dat je bij je ontwerp toegangsbeperkingen wilt combineren. Dat is op verschillende manieren mogelijk:

Direct regels toevoegen 

Via de knop Voeg beperking toe kun je meerdere regels combineren. Hierbij moet je erop letten dat er een situatie kan ontstaan waarin je hebt ingesteld dat een gebruiker aan alle regels moet voldoen om de activiteit te kunnen openen. Hoe meer regels je toevoegt, des te moeilijker wordt het om eraan te kunnen voldoen.

Zodra je een tweede toegangsbeperking toevoegt, verandert de interface zodat je kunt instellen of je de regels 'en, en, en' of een 'of, of, of' wilt toevoegen. 


Alle: leerling moet voldoen aan 'Regel 1 EN Regel 2 EN Regel 3'

Gelijk welke: leerling moet voldoen aan 'Regel 1 OF Regel 2 OF Regel 3'

Beperkingenset

Als een 'en, en, en' of 'of, of, of' combinatie niet is waar je naar zoekt, kun je werken een Beperkingenset toevoegen. Hiermee kun je nauwkeuriger onderscheid maken wat betreft de regels of sets regels waaraan een gebruiker moet voldoen.

Hoewel het er misschien abstract uitziet, komen je toegangsbeperkingen er dan ongeveer zo uit te zien:

Leerling moet / moet niet voldoen aan gelijk welke:

(Beperkingenset 1: Regel 1 EN Regel 2) OF (Beperkingenset 2: Regel 3 EN Regel 4)

In de sectie Voorbeelden bespreken we hoe dit er in de praktijk uit kan zien.

Zichtbaar of verborgen

Het is mogelijk de ingestelde toegangsbeperkingen te tonen of te verbergen voor je gebruikers. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn als je je cursus met behulp van concepten uit gamification of functional gaming hebt ontworpen.

Wanneer een toegangsbeperking voor een activiteit op onzichtbaar is ingesteld, ziet de gebruiker de activiteit niet totdat hij voldoet aan de regels. Wanneer een toegangsbeperking voor een activiteit op zichtbaar is ingesteld, ziet de gebruiker de activiteit wel, maar staat eronder vermeld aan welke voorwaarden hij moet voldoen om toegang te krijgen tot de activiteit.

Je beheert de zichtbaarheid van de toegangsbeperking met behulp van het oogje of het doorgehaalde oogje  dat voor iedere beperking of beperkingenset staat, zoals hieronder.

Het nadeel van 'verborgen' toegangsbeperkingen is wel dat gebruikers een activiteit zouden kunnen missen, die benodigd is voor het voltooien van een cursus.

Voorbeelden

In deze sectie werken we een aantal realistische casus uit waarin je Beperkte toegang kunt inzetten. 

Differentiëren op resultaat

Als docent wil je in je cursus kunnen differentiëren, zodat leerlingen alleen die leerinhoud doen waar ze op basis van de voorwaarden toegang toe hebben.

Uitgangssituatie

Je hebt een formatieve of diagnostische activiteit ingesteld die alle leerlingen moeten doen. Het resultaat daarvan gebruik je om te bepalen welke vervolginhouden iedere leerling te zien krijgt. In je ontwerp heb je rekening gehouden met het volgende:

 • Ik wil leerlingen met een score hoger of gelijk aan 70% in de formatieve activiteit verdiepingsmateriaal geven
 • Ik wil leerlingen met een score tussen de 51% en 69% in de formatieve activiteit in het reguliere leerpad laten doorgaan
 • Ik wil leerlingen met een score lager dan 50% in de formatieve activiteit remediërend materiaal in de vorm van extra oefeningen geven

Voor de leerlingen met een score lager dan 50% en hoger of gelijk aan 70% maak je extra activiteiten:


Bij de activiteit Extra oefenmateriaal stel je de toegangsbeperking zo in:


En bij de activiteit Verdiepingsmateriaal stel je de toegangsbeperking zo in:


De leerlingen met een score tussen 50 en 69% in de formatieve activiteit volgen het reguliere leerpad zonder remediërend of verdiepend materiaal.

Differentiëren op groep of groepering

De cursus waarin je docent bent, wordt door verschillende groepen gebruikt. Iedere groep heeft zijn eigen leerpad, met deels eigen activiteiten die leden van de andere groepen niet hoeven te doen of niet mogen zien.

Uitgangssituatie

In je cursus heb je ten minste twee groepen ingesteld en gevuld met leerlingen (bijvoorbeeld via Group Self Selection). Verder heb je activiteiten aangemaakt voor iedere groep. 

Je wilt dat groep 1 de volgende activiteiten doet:

 • Toets groep 1
 • Opdracht groep 1

Je wilt dat groep 2 de volgende activiteiten doet:

 • Toets groep 2
 • Wiki groep 2
 • Opdracht groep 2

Het resultaat is het volgende:


Dit werkt op dezelfde manier voor groeperingen.

Adaptief met activiteitsvoltooiing

Ook met activiteitsvoltooiing als toegangsbeperking kun je betrekkelijk eenvoudig adaptieve routes in je cursus uitzetten. Het belangrijkste werk zit dan eerder in het correct instellen van de voorwaarden voor voltooiing van iedere activiteit dan in het instellen van de toegangsbeperkingen op vervolgactiviteiten. 

Je wilt bijvoorbeeld dat je leerlingen eerst een aantal oefeningen afgerond hebben, voordat ze toegang krijgen tot de eindtoets van de cursus.

Uitgangssituatie

Je hebt al een aantal activiteiten gemaakt en ingesteld met activiteitsvoltooiing. Daarnaast heb je al een eindtoets of eindopdracht aangemaakt, maar de toegangsbeperking hiervoor moet nog worden ingesteld. Pas als de gebruikers voldoen aan de volgende voorwaarden, is de eindtoets beschikbaar:

 • Alle leerlingen van groep 1 en groep 2 hebben de Formatieve toets af 
 • Alle leerlingen van groep 1 hebben alle activiteiten voor groep 1 af 
 • Alle leerlingen van groep 2 hebben alle activiteiten voor groep 2 af

Met behulp van de Beperkingenset stel je de Eindtoets in, wat er voor docenten zo uitziet:


Werken met media

Afbeeldingen, audio en video voeg je eenvoudig toe aan je cursus, of het nu in een activiteit is of in een sectie. In dit deel laten we zien hoe je dat kunt doen.

YouTube

In Moodle kun je eenvoudig een YouTube video toevoegen aan elk onderdeel waar je de ATTO teksteditor kunt gebruiken. Dat kan met en zonder koppeling met de YouTube opslagruimte.

Zonder YouTube opslagruimte

Open de teksteditor van het onderdeel waar je de YouTube video wilt plaatsen en klik op de knop Camera om media toe te voegen. In de popup die volgt, kies je voor het tabblad Video, als je wilt dat de video direct wordt getoond op de plaats waar je hem toevoegt.


Plak de URL van de YouTube video in de popup en klik op Media toevoegen. Eventueel kun je de overige instellingen aanpassen.

Met YouTube opslagruimte

In principe hetzelfde als hierboven, maar in plaats van de URL te plakken van de video die je wilt toevoegen, klik je op de knop Blader in opslagruimten.

Automatisch opent het scherm de YouTube opslagruimte.


Voer een zoekterm in om relevante, gepubliceerde video's te vinden en te selecteren. Klik op de juiste video en bevestig dat je dit bestand wilt toevoegen:


Klik tot slot op Media toevoegen om de geselecteerde video in de teksteditor toe te voegen.


Afbeeldingen

Ook afbeeldingen voeg je overal toe waar je een teksteditor kunt openen. Dat doe je door in de ATTO teksteditor op het icoon Afbeelding te klikken. In de popup kun je een URL van een externe afbeelding invoeren, een bestand in een opslagruimte zoeken of een bestand uploaden (ook via Blader in opslagruimten).


Let op dat je ofwel een beschrijving invoert, ofwel aanvinkt dat dat niet nodig is. Moodle zal automatisch de afmetingen van het bestand overnemen, maar dit kun je onder Grootte aanpassen. De standaard uitlijning is onder de tekst, maar dit kun je ook nog aanpassen.

Klik op Bewaar afbeelding om je afbeelding op te slaan.

Drag and drop naar editor

Voor afbeeldingen, audio en video is het ook mogelijk bestanden direct van je computer via drag and drop naar de teksteditor te slepen. Het bestand wordt dan direct geüpload en verwerkt. 

Drag and drop naar cursus

Ook is het mogelijk media-bestanden zoals afbeeldingen, audio en video via drag and drop naar je cursus te slepen, wanneer je wijzigen hebt aanstaan. Moodle zal je dan vragen wat je met het bestand wilt doen:

 • een Bron Label maken met daarin het bestand weergegeven
 • een Bron URL maken met daarin het bestand om te downloaden

Audio- en videobestanden

Audio- en videobestanden voeg je op dezelfde manier toe als een YouTube video. Klik op de camera in de teksteditor en ga naar het tab Video of Audio om een bestand toe te voegen inclusief de bijbehorende player.


en


Klik op Blader in opslagruimten als je het bestand al eerder hebt toegevoegd en stel het audio- of videobestand verder in. Klik op Media toe te voegen om het bestand in de teksteditor toe te voegen.

Drag and drop naar editor

Voor afbeeldingen, audio en video is het ook mogelijk bestanden direct van je computer via drag and drop naar de teksteditor te slepen. Het bestand wordt dan direct geüpload en verwerkt. 

Drag and drop naar cursus

Ook is het mogelijk media-bestanden zoals afbeeldingen, audio en video via drag and drop naar je cursus te slepen, wanneer je wijzigen hebt aanstaan. Moodle zal je dan vragen wat je met het bestand wilt doen:

 • een Bron Label maken met daarin het bestand weergegeven
 • een Bron URL maken met daarin het bestand om te downloaden

Overige onderwerpen
Competenties en leerplannen
Competenties

Contact informatie

Samen met ons een MKB of ZZP website pakket samenstellen?

Kom dan langs op ons kantoor in Wageningen.

Spiderman Webdesign - dewebmeester.nl

Hanenhof

Costerweg 1D

6702AA, Wageningen

Tel.: 085 888 58 69

Schrijf u in voor de maandelijkse nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en ontvang elke maand een gratis tool, software of webcontent en blijf op de hoogte wat betreft ontwikkelingen binnen MKB wat betreft websites en applicaties.

Door in te schrijven stemt u in met ons
Privacy beleid.